Colofon

 

Verantwoordelijk voor de inhoud

"Het Fysiotherapeutisch Instituut"
Webmaster: Peter Hoge

Adres / Woonplaats Fysio-Direct

Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 179
6826 GV Arnhem
Tel.: 026-3610058
Fax: 026-3623736
E-Mail: info@fysio-direct.nl

Beroepsgebonden regelingen

- Lid KNGF - koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Amersfoort
- Alle fysiotherapeuten opgenomen in centraal kwaliteitsregister fysiotherapeuten
- Deelnemer klachtenregeling Fysiotherapeuten
- Deelnemer tuchtrechtspraak Fysiotherapeuten

Verantwoordelijk toezichthouder

Directie: Wim Jonkman & Elbert van Ruller
Toezichthouders: Inspectie voor de Volksgezondheid en Tuchtcollege Fysiotherapeuten
Deelnemer klachtenregeling Fysiotherapeuten

Wettelijke Aansprakelijkheid

Ondanks onze zorgvuldige omgang met externe links, kunnen wij voor de inhoud hiervan geen aansprakelijheid aanvaarden.
Voor de inhoud van deze website's zijn uitsluitend de aanbieders hiervan verantwoordelijk.

Tarieven

Tarieven
Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, waardoor wij in bijna alle gevallen uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren.
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, of een restitutiepolis heeft en er is geen overeenkomst gesloten tussen uw zorgverzekeraar en onze praktijk, dan hanteren wij per 1 januari 2016 de volgende tarieven:

Tarieven kort

Verrichting tarief
zitting fysiotherapie € 32,50
Zitting fysiotherapie bij de patient thuis € 45,00
Consultverzoek verwijzer € 52,50
Zitting manuele therapie € 45,00
Niet nagekomen afspraak € 25